از بلاگ تا کربلا
 
خدايا...........
ساعت ۱٠:٠٩ ‎ب.ظ روز ۸ آذر ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

غريق بار گناهم خدايا                                             به موج بلا همچو کاهم خدايا

ضعيف و ذليل و فقير و حقيرم                                به دام هلاکت به چاهم خدايا

گرفتار نفس واسير هوايم                                       هدايت تو خود کن به راهم خدايا

تو بنده نواز و خدای کريمی                                     پناهم بده بی پناهم خدايا ...خدايا

خداوندا              مانده از همه سو                رانده از همه جا           بر تو رو کردم

تويی مهربانتر ز اب و ز مادر                                      کرم کن به حال تباهم خدايا

کريما، ز درگاه لطفت مرانم                                       ترحم بر اين اشک و آهم ،خدايا

به اميد عفو تو شد سیئاتم                                       ز عصيان خود رو سياهم خدايا

به جز باب عفو تو جايی ندارم                                     به فضل و کرم کن نگاهم خدايا

یاالله

منم عبد مسکين و شرمنده يا رب                              به تقصير خود ،خود گواهم خدايا

به يا رب و يا رب بنالم شب و روز                                  که لبيک مهر تو خواهم خدايا

قبولم بفرما پذيرم ز احسان                                          که من تائب عذر خواهم خدايا

کرم کن بهشت و ببخشا گناهم                                     که در آتش اشتباهم خدايا

خداوندا                 مانده از همه سو              رانده از همه جا                بر تو رو کردم

به محشر تو رسوا مکن بنده ات را                                 نديده بگير اشتباهم خدايا