از بلاگ تا کربلا
 
(((قوانين جديد در کشکول آباد از زبان معاون)))
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱٠ تیر ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

سلامممممممممممممممم.آخی بالاخره من بدو کامپيوترم بدو امروز به هم رسيديم.خوب چطورين ؟.چه خبرا مارو نميبينين که خوشين ؟.با حامد ما چطورين شيطونا؟اوه اوه اوه عجب کنکوری بود سوال های  ادبياتو هر کی ميديد از دنيا و آخرتش سير ميشد.يکی بياد بگه آخه اين چه کاريه چرا  سختارو ميزارين اول.۱۰۰ دفعه به اين حامد ميگم بيا تو جيب من بريم سر جلسه .حداقل ادبياتو اينجوری ٪۱۰۰ ميزدم. .ديگه به همين علت تصميم گرفتم بقيه ی ساعات کنکور رو به شکلات خوری بگذرونم  خوب شد حامدو نبردم شکلاتامو ميخورد اون وقت بقيه ی جلسه رو چه ميکردم.آخ  که چه کيفی داد . در سکوت مطلق بشينی شکلات بخوری!فضا خيلی روحانی و معنوی شده بود.چقدر پذيرايی کردن . مهمونيه جالبی بود قرار گذاشتم سالی يه باربرم .ای کاش سالی سه چهار بار بود.ما از جلسه اومديم بيرون .اتفاقا قرارم داشتم بعدش .(با ددی  ديگه منحرف)اين ددی مام که انگار نه انگار بچه کنکور داره در کمال آرامش يه نيم ساعتی مارو کاشت .داشتم جوانه ميزدم که اومد ديگه.آخی الهی بميرم واسش چنان با ذوق پرسید چطوری که ديگه نشد تحمل کنی و اينگونه بنده تا حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر بسیار جويبارها بر رخسارم راندم(اين جمله مال ادبيات سه هست).تو رو خدا دل داری دادنشو نگاه ميگفت فدای سرت بابا ما که ميدونستيم نميشه   .ديگه اينجوريا .حالا من تا مرداد به خودم استراحت دادم از مرداد شروع ميکنم. ولی ديگه مثل پارسال نه که اينجا نيام .من ديگه از اين به بعد هستم .گرچه اين مدت هم تک تک کامنتاتونو ميخوندم ولی فقط خودم آپ نميکردم .راستی نميدونم يادتونه يا نه آخرين آپی که من کردم(ثبت نام از متقاضيان)من عذر ميخوام از کسايی که ثبت نام کردن ولی چه کنيم ديگه آقا سخت پسند هستند.اين آپ رو برا اين کردم که به اونايی که خيلی ادعاشون ميشد ثابت بشه که فقط مرد حرفيد نه عمل .ولی اون آپ رو خيلی دوست داشتم .چون دوستای واقعيمو شناختم .فقط شرمندگيش برا من موند که نتونستم بيام تشکر .(خلاصه که خيلی چاکريم)حالا اين همه حرف زدم اينو ميخواستم بگم .والا يه مقدار قوانين نيوتن (باز منو جو گرفت) قوانين وبلاگ در اينجا  تغيير کرده که به شرح زير است:

۱)تا اطلاع ثانوی هرگونه بحث و متون سياسی در اينجا ممنوع!(من نميدونم اگه من تو سر حامد نميزدم که سياسی ديگه ننويسه شما ها ميخواستين تا آخر سال تحملش کنين واه واه  خدا به دور)

۲)انقدر گير ندين کی اين مطلب رو نوشته  که کار منه يا حامد به اون نسبت نظر بدين . حالا هرکی نوشته که نوشته باشه تو به مطلب توجه کن نه شخصی که نوشته.بعدم يه چيز ديگه اينکه درسته پارسال اينجوری بوديم يه هفته من مينوشتم يه هفته حامد ولی خوب ديگه الان کاملا با هم هماهنگيم .نوع مطلب تاريخ مطلب حتی اندازه و رنگ فونت با هم چک ميشه بعد بستگی داره که کی وقتش بيشتره اون ميتایپه .برا همين معمولا مطالب همفکری جفتمونه.حالا ميخواين مخاطب قرار بدين .فرقی نداره يا همه جا بنويس حامد يا مهشيد ..فرقی نميکنه من و حامد نداريم گرچه حامد و من داريم

۳) والا خندم ميگيره اينو بگم ولی احساس ميکنم  بعضی از خانوما خيلی معذب شدين که حالا من اومدم ديگه کامنت محبت آميز به حامد ندينو اينا .نه با با بيخيال جدی گرفتيا .اگه ميخواستم ناراحت بشم از کامنتا تو اين مدت ناراحت ميشدم .چون همشو می خوندم .از اينکه حامدمو ميتحويلين ممنون .گرچه اين مورد در مورد آقايونم نسبت به من صادقه .ای بابا يکی بياد بگه سن پدر جد منو داری مهشيد خانوم گفتنت چيه ديگه!!!!! فعل جمع آوردنت ديگه چيه!( والا بد روزگاری شده)

۴)يه چيز ديگه اينکه ما کار دو نفره شروع کرديم که خوب به وبای بيشتری بريم .يکيمون مياد وبتون ديگه  دو نفر حساب کن مشتری شيم!

۵)اينکه اين مهشيد سافت که اين   کناره اينجا بابا کجا رو نگاه ميکنی تو بچه مثبت هارو ميگم .اين مال منه .از اينجا فقط يک ماه کوچکتره .وگرنه جديد نزدم .آخه يه بار آپش کردم بعضيا مثل اين بچه ها که فکر ميکنن يه کشف بزرگ کردن اومدن به حامد گفتن وای حامد حامد ديدی مهشيد رفته واسه خودش وب زده ديگه اينجا نمينويسه نه!وای برا اين موضوع ما تا چند هفته موضوع خنده داشتيم .قربونتون برم من که انقده باحالين .آقا حامد دستور فرمودن که بايد از اين به بعد اونم تندتند آپ کنی .والا من نميگم بياين اونجا چون اونجا من از بچه بازی های خودم فقط مينويسم .برا همين مطالبی نيست که باخوندنش چيزی بهتون اضافه بشه .فقط اينو گفتم که تعجب نکنين که من يه وبه ديگه دارم .اين مال قديماست .اتفاقا همينم باعث شد ما همديگرو پيدا کنيم .حالا بعدا کاملشو برات ميتعريفم

۶)اينکه آیديتو که تو مسنجر ازش استفاده ميکنی يا ايميلتو که هميشه چک ميکنی تو کامنتا بنويس که از اين به بعد با چت و ميل هم با هم در ارتباط باشيم.

ببخشيد خسته شدين.برا همه چيز ممنون.برام دعا کنين. برا هر دومون