از بلاگ تا کربلا
 
ضربه ای که من به خمينی زدم ، هيچ كس نزد
ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱٢ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

 يك روز سر كلاس درس دانشكده بوديم و يكي از بچه ها داشت در مورد انقلاب كنفرانس مي داد . همه ساكت بوديم و غرق در صحبتهاي اون شده بوديم . ناگهان استاد با صداي بلند گفت :

((ضربه اي كه من به خميني زدم هيچ كس نزد))

همه ساكت شديم و مات و مبهوت مونده بوديم ، داشتيم از تعجب شاخ در مي آورديم .هر كسي ذهش به يه سمتي كشيده شد . پيش خودمون مي گفتيم يعني استاد چه ضربه اي به امام وارد كرده .

سپس استاد چنين ادامه داد : زماني كه بچه بودم و در شهر قم به مدرسه مي رفتم ( قبل از ?? خرداد ??) ، يك روز با دوچرخه از مدرسه برمي گشتم و متوجه نبودم كه همكلاسي ها از روي شيطنت و شوخي لقمه هاي ترمز دوچرخه ام را در آورده بودند .

وقتي كه از سر كوچه روبه روي دبيرستان امام صادق (ع)- حكيم نظامي سابق - قم عبور مي كردم ، ديدم امام با چند نفر روحاني سر كوچه ايستاده و مشغول صحبت بودند كه ناگهان من ... چون ترمز نداشتم با همان سرعت زياد با امام برخورد كردم ، به گونه اي كه ايشان زمين خوردند و من هم كمي دور تر افتادم .

در اين هنگام امام بلند شد و رو به من كرد و گفت : پسر جان اگر دوچرخه سواري بلدي بيشتر احتياط كن ولي اگر بلد نيستي برو ياد بگير ، حالا برو .

تا اينكه روز بعد  به مدرسه رفتم و ديدم سيد احمد ( فرزند امام ) كه در آن زمان با هم در يك مدرسه بوديم و نزد ما آمد و گفت : ديروز كدامتان با پدرم برخورد داشته .

من هم سريع جواب دادم : من بودم كه با دوچرخه به او زدم اما پدرت ديروز خودش مرا بخشيد .

سيد احمد گفت : من هم با تو كاري ندارم ، فقط مي خواهم بگويم چنان ضربه اي به او زده اي كه امروز نتوانست به سر كلاس درس برود .

خاطره اي از محمد علي چناري - دانشجوي كارشناسي ارشد - دانشكده شهيدمحلات

يه نكته ديگه بگم و برم

احتمالا تازگي ها بارها و بارها براتون از اين اف لاينهايي كه براي همه فرستاده مي شه اومده .اف لايني كه درونش از شما تقاضا شده كه براي همه دوستانتون بفرستيد تا ياهو ايدي شما را پاك نكرده .يا اينكه گفته مي شه كه ياهو هر دو ساعت يك بار اف لاينها را پاك مي كنه و اگه در روز ۵بار اف لاينها را پاك كنه خود به خود آيدي شما حذف مي شه . هر چند اين موضوع بيشتر به يه شايعه شبيه هست . اما اگه كسي سايت معتبر يا اطلاعاتي در اين زمينه داره به ماهم بگه تا ما هم خبر دار بشيم .

اينم چند تا عکس از خاتمی که...