از بلاگ تا کربلا
 
 
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ق.ظ روز ۱٩ فروردین ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

با کلاسی

 • اگه با کلاس بودن به مانتوی تنگ و کوتاه پوشيدنه ،پس گور بابای کلاس.
 • اگه با کلاس بودن به جراحی بينی کردن و نوار چسب به دماغ زدنه ، پس گور بابای کلاس.
 • اگه با کلاس بودن رفتن به رستوران های لوکس و گرونقيمت بالای شهره ، پس گور بابای کلاس .
 • اگه با کلاس بودن به خوندن رمان های عشقی و گوش دادن به موسيقی پاپ و جازه ،پس گور بابای کلاس .
 • اگه با کلاس بودن به گذاشتن اسمهای مستعاری مثل مايکل و ديويد و ... هست ،پس گور بابای کلاس .
 • اگه با کلاس بودن به  گذاشتن ريش ها و خط ريش های کج و کول و خنده داره،پس گور بابای کلاس .
 • اگه با کلاس بودن به خوردن اکستازی و شيشه توی پارتی هاست ،پس گور بابای کلاس .
 • اگه با کلاس بودن به نگه داشتن و بغل کردن و بوسيدنه يه سگه ، پس گور بابای کلاس .
 • اگه با کلاس بودن به خوردن مشروب و ديدن شو های خارجی و رقص و پايکوبيه ، پس گور بابای کلاس .

بی کلاسی

 • اگه بی کلاسی به پائين شهر زندگی کردنه ، پس عشقه بی کلاسی.
 • اگه بی کلاسی به مبل نداشتنه ،پس عشقه بی کلاسی .
 • اگه بی کلاسی به نرفتن به پارتی و نخوردن مشروبه ، پس عشقه بی کلاسی .
 • اگه بی کلاسی به مانتوی درست و حسابی پوشيدن يا چادر سر کردنه ، پس عشقه بی کلاسی .
 • اگه بی کلاسی به اسم های زيبا روی بچه ها گذاشتنه ، پس عشقه بی کلاسی .
 • اگه بی کلاسی به نماز و دعا خوندنه ، پس عشقه بی کلاسی .
 • اگه بی کلاسی به عزاداری و سرور برای ائمه است پس عشقه بی کلاسی

از کليه بر و بچ با کلاسی که مطلب اين دفعه رو هم خوندند ممنونم