از بلاگ تا کربلا
 
پاسخ به يک وبلاگ
ساعت ٢:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱٥ بهمن ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

پاسخ به نوشته های وبلاگ نگاهی از دور

اولا زيتا خانم بايد اين نکته را بگم که ناجوانمردانه اعتراض بسياری از مسلمانان جهان را به حساب مسلمانان افراطی نگذاريد . شما در يک کشور مسلمان نيستيد و نمی دانيد مسلمانان جهان چطور از اين حرکت زشت روزنامه دانمارکی خشمگين و عصبانی هستند .

زيتا خانم آزادی بيان اين نيست که هر کسی دلش خواست به اعتقادات و باورهای دينی و ملی يک عده انسان توهين کند و اسمش را ازادی بيان بگذارد و بی شرمانه اعتراض مسلمانان را که به پيامبرشان توهين شده ، از روی تعصب و افراطی گری بداند .

  • کدام آزادی بيان در کشورهای پيشرفته رعايت می شود :
  •  حذف شبکه های ماهواره ای المنار و سحر آزادی بيان است ؟
  •  تحريف سخنان رياست جمهوری آزادی بيان است ؟
  • اصلا اگر شما يادتان نيست من دقيق يادم هست خبری را که شبکه الجزيره در جنگ امريکا و عراق بدون هماهنگی با وزارت دفاع آمريکا به روی تلکس خبری خود برد و به شدت مورد غضب امريکايی ها قرار گرفت و چه بلايی که سر مديران ارشد اين خبرگزاری نيامد .

نمونه هايی از اين قبيل ازادی بيان در کشورهای پيشرفته زياد سراغ دارم اما به دليل طولانی بودن بحث ترجيح ميدهم بعدا بيان کنم .

زيتا خانم مگر هر انسانی اشتباهی کرد بقيه هم بايد به پيروی از آن اشتباه کنند که می فرماييد چرا بايد در مورد اسلام٫استثنا داشته باشيم؟ مگر ما در مطبوعاتمان به مسيح و مسيحيت توهين می کنيم . اصلا شما اين کاريکاتورها را با ۱۲ کاريکاتوری که در دو صفحه يک روزنامه دانمارکی به چاپ رسيده مقايسه می کنيد ؟؟؟ کاريکاتورهايی که برای پيامبر اکرم (ص) به تصوير کشيده شده است سراسر توهين و افتراست . آن کاريکاتوری که پيامبر در برابر دو زن سياه پوش با خنجری ايستاده و چشم بند سياهی برای آن ترسيم شده است را با کاريکاتور اولی که شما در وبلاگت آورده ای و چهره ی جوانی مظلوم و معصوم را نشان ميدهد يکی می کنيد ؟؟؟؟ آن کاريکاتور است و اين هم کاريکاتور ؟؟؟ اگر چنين است پس خوش به حال مسيح (ع) که چنين کاريکاتورهايی از وی در روزنامه ها پر است .

زيتا خانم خود را جوانی ۲۰ ساله فرض کن که هنگامی که می خواهی از خانه خارج شوی به ناگاه تصوير خنده دار و توهين آميزی از پدرت را می بينی که بر درب خانه چسبانده اند . قطعا اگر ناراحت نشوی چيزی در وجودت کم است . ما نيز نسبت به چاپ اين کاريکاتورها چنين حسی داريم .

زيتا خانم ما در يک کشوری زندگی می کنيم که بويی از آزادی نبرده است . يعنی هر شخصی با هر دينی ولو با يک پارچه ای کوچک بر روی سر خود بايد حجابش را حفظ کند . حال کشوری مثل فرانسه که نهايت آزادی و مهد تمدن است چرا حجاب را ممنوع می کند . فقط به خاطر اينکه در کشورهای مسلمان حجاب رعايت می شود . دليل و برهان از اين مسخره تر ؟؟؟

زيتا خانم اين کاريکاتورها نقشه است . وقتی همين چند وقت پيش اعلام شد که نام محمد در صدر نام های انگليس قراره گرفته در حالی که دو سال پيش بيست و چهارمين اسم انگليس بود قطعا بايد منتظر چنين کاريکاتورهايی نيز باشيم .

وقتی آمار کسانی که هر روز در اروپا به اسلام روی می آورند را بررسی می کنيم بايد منتظر چنين حرکاتی نيز باشيم .

زيتا خانم حرف زياد دارم اما کو حوصله ای که حرفهای من را بشنود .حتی وقت ندارم برگردم و مطلبم را بخونم .